Canal de Prevenció FREMAP

Foment de la Integració de la Prevenció

Ets a:

Contingut de la pàgina

Objectius

 • Contribuir a la integració de la Prevenció a través de l'actualització de coneixements dels directius, tècnics i comandaments.
 • Incrementar l'eficàcia i eficiència dels recursos preventius.
 • Millorar les mesures preventives implantades.

Activitats

Assessorament i suport per a la millora de la gestió de la P.R.L

Conscients de les exigències de la normativa vigent en relació amb la integració de la Prevenció, des de FREMAP es posa a disposició de les empreses, per als nivells assenyalats, els següents seminaris dirigits a la informació i conscienciació en Prevenció de Riscos Laborals:

 • Seminaris sobre Sistemes de Gestió de la Prevenció. Amb un enfocament molt pràctic i adaptat a les necessitats específiques de l'empresa, es contemplen els aspectes més importants relatius a l'organització i gestió de la Prevenció, analitzant els diferents models de referència i en especial, l'especificació OHSAS 18001.
 • Seminaris específics per a comandaments. Amb programes adaptats als riscos de l'empresa i a les funcions preventives concretes dels assistents, van dirigits al personal que assumix responsabilitats en les àrees de Recursos Humans, Projectes, Compres, Fabricació, Manteniment, etc.

Jornades tècniques

Per a facilitar l'actualització tècnica dels professionals de la Prevenció, directius i comandaments, amb periodicitat semestral es convoquen cicles de jornades amb les següents característiques:

 • Temàtica específica amb alt nivell d'especialització, que comprén 85 títols diferents que afecten a Normativa, Organització i Gestió de la Prevenció (22), Seguretat (24), Higiene Industrial (21), Ergonomia i Psicosociologia (18).
 • Impartició de les jornades per tècnics de FREMAP especialitzats en cada tema i amb una àmplia experiència.
 • Enfocament eminentment pràctic per a la seua aplicació directa en l'activitat empresarial.
 • Durada aproximada de tres hores per jornada, fet que permet un tractament profund dels temes i facilita la participació dels assistents.
 • Convocatòria i inscripció per correu electrònic. La programació prevista per a cada semestre es comunica a tots els subscriptors del Servei d'informació de Prevenció de FREMAP, indicant títol de la jornada o seminari, data de celebració de la mateixa, lloc i personal a què està dirigida.

El període d'inscripció a cada jornada s'obri vint dies abans de la seua celebració, facilitant-se al mateix temps als usuaris del citat Servei d'informació, el programa específic de l'activitat. La documentació de la jornada es proporciona als assistents l'endemà de la seua celebració.

Tant les comunicacions com tota la informació relativa a esta - que pot ser remesa a totes aquelles persones que designen les empreses associades - es distribuïx a través del correu electrònic, prèvia subscripció a l'esmentat Servici Este enllaç s'obrirà en una nova finestra.

Tallers d'especialització

FREMAP organitza tallers dirigits a directius, tècnics i comandaments que requeriren especialitzar-se en temes concrets relacionats amb la integració de la Prevenció, considerant les seues funcions generals en el sistema de gestió de l'empresa.

Es desenvolupen amb un contingut pràctic a grups reduïts, amb una durada d'entre 15 i 20 hores. Hui dia s'estan desenvolupant els següents temes:

 • Anàlisi, avaluació i disseny de mitjans de protecció per a seguretat de les màquines.
 • Anàlisi, avaluació i gestió dels riscos derivats d'atmosferes explosives.
 • Auditoria interna dels Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.
 • Implantació d'OHSAS 18001: 2007, Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.
 • Inspecció d'instal·lacions - ATEX.
 • Manipulació de pacients amb mobilitat reduïda.
 • Soroll industrial.
 • Selecció i ús d'equips de protecció individual.

Campanyes de divulgació i sensibilització

Dins de la tasca de FREMAP per al foment de la integració de la Prevenció en les seues empreses associades, es troba el desenvolupament de campanyes de divulgació i sensibilització adaptades a les necessitats específiques de les mateixes.

Esta activitat, que s'organitza en els centres de treball de les pròpies empreses, té com a finalitat corregir o millorar determinats aspectes de l'activitat preventiva de l'empresa, en què s'ha detectat algun tipus de deficiència i sobre els quals es considera necessari actuar.

L'experiència de FREMAP en este tipus d'activitat, constata la idoneïtat i eficàcia del seu plantejament, que tenen com característiques més destacades les següents:

 • Capacitat total d'adaptació a les necessitats de cada empresa.
 • Alt nivell de preparació i experiència dels Tècnics de FREMAP en la realització d'este tipus d'activitat.
 • Ràpida resposta davant les necessitats detectades, gràcies a un ampli catàleg de material divulgatiu elaborat per FREMAP, que comprén cartells Este enllaç s'obrirà en una nova finestra, clips Este enllaç s'obrirà en una nova finestra, díptics Este enllaç s'obrirà en una nova finestra, DVD Este enllaç s'obrirà en una nova finestra, llibres Este enllaç s'obrirà en una nova finestra, manuals Este enllaç s'obrirà en una nova finestra i tríptics Este enllaç s'obrirà en una nova finestra de contingut general o relatiu a sectors productius concrets i riscos específics.

AGENDA

Setembre 2021
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha d'altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina