Canal de Prevenció FREMAP

Ets a:

Contingut de la pàgina

RDL 7/2020 sobre mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19

Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19.

Este Reial decret-llei té per objecte l'adopció de noves mesures per a respondre a l'impacte econòmic negatiu que s'està produint en l'àmbit sanitari, en el sector turístic, i sobreu les persones afectades per les mesures de contenció adoptades per les autoritats competents, així com previndre un major impacte econòmic negatiu sobre les PIMES i autònoms. En concret, les mesures adoptades s'orienten a reforçar el sistema de salut pública, donar suport a les persones treballadores i famílies més vulnerables afectades per la situació excepcional i extraordinària, garantir la liquiditat de les empreses del sector turístic i donar suport al finançament de les xicotetes i mitjanes empreses i autònoms. A més, present Reial decret-llei establix unes mesures per a la gestió eficient de les Administracions Públiques.

Pel que fa als períodes d'aïllament o encomane, i a les mesures de done suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en diversos sectors, cal destacar:

Article 11. Consideració excepcional com situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o encomane del personal enquadrat en els Règims Especials dels Funcionaris Públics com a conseqüència del virus COVID-19.

1. Per tal de protegir la salut pública, es considerarà, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per al subsidi d'incapacitat temporal que reconeix el mutualisme administratiu, aquells períodes d'aïllament o encomane provocats per la COVID-19.

2. En ambdós casos la durada d'esta prestació excepcional vindrà determinada per l'informe de baixa per aïllament i la corresponent alta.

3. Podrà causar dret a esta prestació el mutualista que es trobe en la data del fet causant en situació d'alta en el corresponent Règim Especial de Seguretat Social.

4. La data del fet causant serà aquella en què se'n recorde l'aïllament o malaltia del mutualista, sense perjudici que l'informe de baixa s'expedisca amb posterioritat a eixa data.

Article 13. Mesures de done suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

1. Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, sempre que es troben vinculades a este sector del turisme, que generen activitat productiva durant els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que inicien o mantinguen en alta durant estos mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran aplicar una bonificació durant estos mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d'estos treballadors. El que disposa este article serà aplicable des de l'1 de gener de 2020 fins el dia 31 de desembre de 2020.

2. La bonificació regulada en este article serà aplicable en tot el territori nacional, excepte en les comunitats autònomes d'Illes Balears i les Canàries, durant els mesos de febrer i març de 2020, on serà aplicable, en els esmentats mesos, la bonificació establida en l'article 2 del Reial decret-llei 12/2019, d'11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència del grup empresarial Thomas Cook.

FREMAP posa a disposició d'empreses i treballadors l'espai web “Coronavirus. Què has de conéixer?” amb enllaços a informació oficial publicada, vídeos divulgatius i cartells informatius sobre el coronavirus. Punxa per a accedir i/o compartix-ho: https://prevencion-va.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html”.

Així mateix, en cas de qualsevol dubte, pose's en contacte amb el seu gestor de FREMAP.

Consulte la versió descarregable en format PDFen pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

AGENDA

Octubre 2020
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Llegenda de colors:
Color de fons dels dies en què hi ha jornades Jornades, Color de fons dels dies en què hi ha tallers Tallers i Color de fons dels dies en què hi ha d'altres Altres.

Filtre d'esdeveniments per:
Anar a l'inici de la pàgina