Prevenció de riscos psicosocials

cuida la teua ment Cuida la teua ment

Mindfulness per a la reducció de l'estrès a la faena

webinar minfulness per a la reducció d'estrès a la faena
 • Definició de Mindfulness
 • Mindfulness per a la reducció de l'estrès a la faena

 • Beneficis de la pràctica de Mindfulness
 • Conceptes bàsics
 • Practiques formals i informals
 • Importància de la respiració
 • Aproximació a la pràctica formal

plau 19 d'octubre a les 10.00 h.
Inscripcions ací

Benestar
Psicoemocional

webinar benestar psicoemocional
 • Estrès: Afectació i estratègies d'afrontament
 • Les emociones: conéixer i reconéixer
 • Gestió emocional
 • Pensaments distorsionats, analitzant el que pensem

 • Benestar psicològic i emocional
 • Actitud positiva

plau 23 de novembre a les 10.00 h.
Inscripcions ací

Adaptació al canvi: afrontament davant l'adversitat

webinar adaptació al canvi: afrontament davant l'adversitat
 • Entenent l'adversitat
 • La vida com procés de canvi
 • Acceptació i adaptació
 • Estratègies d'afrontament davant l'adversitat
 • El meu perfil d'afrontament
 • Quadern de treball

plau 30 de novembre a les 10.00 h.
Inscripcions ací

Habilitats comunicacionals i gestió de conflictes

webinar habiliades comucacionales i gestió de conflictes
 • Emociones i comunicació
 • Comunicació verbal i no verbal
 • Barreres en la comunicació
 • El conflicte
 • Habilitats en el manege de situacions conflictives
 • Estils comunicacionals: assertivitat

plau 14 de desembre a les 10.00 h.
Inscripcions ací